GKN Quality Engineer (QE) in Kongsberg, Norway

Quality Engineer (QE)

Country: Norway

Work Location: Kongsberg

State: Not Specified

Advertising End Date: 24 Mar 2018

Job Type: Regular

About The Opportunity

Quality Engineer (QE)

Vi søker fremtidsrettet Quality Engineer som vil ha kvalitetsansvar for hele eller deler av et eller flere produkter som GAN produserer, iht kunde- og GAN-spesifikasjonerDetail the role purpose here...

Key Responsibilities

Hovedoppgaver:

Som QE vil du inngå i en sentralt styrt del av organisasjonen der du jobber på tvers av produkter og produksjonslinjer. Oppgaver vil kunne være som følger:

 • Utarbeidelse og vedlikehold av kvalitetsdokumentasjon til egen produksjon.

 • Ivareta kundens kvalitetskrav

 • Frigivelse av produkter til kunder

 • Kvalitetsoppfølging/overvåking

 • Avviksbehandling

 • Definere målestrategi for produkt(er)

 • Production Part Approval Process (PPAP)

 • Aksjoner for å nå målsatt kvalitetsnivå

 • Kontakt med kunder og leverandører og sertifiseringsorganer

 • Delta i interne og eksterne revisjoner

 • Tett faglig samarbeid med Manufacturing Engineer (ME) og Chief Manufacturing Engineer (CME)

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Gjerne kombinasjon av fagbrev og utdanning fra høyskole/universitet – 3-5 år innen fagretning maskin/system engineering/verkstedteknikk/mekatronikk

 • Kjennskap til ISO 9000 serien. Kjennskap til AS9100 standard vil være en fordel

 • Inneha produksjonserfaring. Det er ønskelig med 3-5 års praksis fra produksjonsbedrift

 • Kjennskap til revisjonsarbeid iht ISO 19011.

 • Erfaring med bruk av ERP systemer

 • Kjennskap til Business Intelligence (BI) løsninger for analyse og beslutningsstøtte

 • Kjennskap til måleteknikk og tegnigslesing

 • Kjennskap til kvalitetsarbeid og dokumentert erfaring innen:

 • Grunnårsaksnalyser

 • Statistikk prosesskontroll

 • Risikostyring, PFMEA

 • Lean arbeid

 • Evne til å jobbe strukturert, selvstendig og tverrfaglig

 • Profesjonell og korrekt opptreden

 • Meget gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Kunnskap i fransk vil være en fordel

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Jan Nordgård, mob. 92235039.

About Us

GKN is a global engineering business. We design, manufacture and service systems and components for most of the world’s leading aircraft, vehicle and machinery manufacturers. We are continuously evolving, pioneering new technologies and reinventing existing ones, stretching ourselves to better in everything we do. GKN operates three divisions: GKN Aerospace, GKN Driveline and GKN Powder Metallurgy employing 56,000 people in more than 30 countries.

GKN Aerospace is the world’s leading multi-technology tier 1 aerospace supplier. With 55 manufacturing locations in 14 countries, we serve over 90% of the world’s aircraft and engine manufacturers. We design and manufacture innovative smart aerospace systems and components. Our technologies are used in aircraft ranging from the most used single aisle aircraft and the largest passenger planes in the world to business jets and the world’s advanced 5th generation fighter aircraft.

Diversity and Inclusion

As a global engineering company, innovation is what differentiates us from our competitors and is central to our success.

A balance of cultures, ethnicities and genders help bring new ideas and creativity to GKN. We need people of different backgrounds, with different skills and perspectives to spark originality, imagination and creativeness in our teams around the world.

GKN is an equal opportunity employer.

We treat all our employees and applicants fairly and are committed to ensuring that there is no discrimination or harassment against any employee or qualified applicant on the grounds of age, race, creed, color, national origin, ancestry, marital status, affectional or sexual orientation, gender identity or expression, disability, nationality, sex, or veteran status or any other characteristic protected by law.