ConocoPhillips Maintenance Engineer, Telecom in ROGALAND, Norway

Title: Maintenance Engineer, Telecom Location: EUROPE-NORWAY-ROGALAND-STAVANGER Job Number: 00Q2U

ConocoPhillips is the world's largest independent exploration and production (E&P) company, based on proved reserves and production of liquids and natural gas. Headquartered in Houston, Texas, ConocoPhillips has operations in 17 countries and approximately 13,300 employees. For more information please see http://www.conocophillips.com/ ConocoPhillips is one of the largest foreign operators on the Norwegian continental shelf, with offices in Tananger outside Stavanger and around 1900 employees. The company's core activities in Norway are petroleum exploration and production. ConocoPhillips holds a strong position in big fields on the Norwegian continental shelf. The company is the operator of the fields in the Greater Ekofisk Area, which is the mainstay of the company’s activities in Norway.

Maintenance Engineer Telecom/ Vedlikeholdsingeniør, telekommunikasjon

Organization Name/Norway: Operations Greater Ekofisk Area / Driftstøtte for Ekofiskfeltet

Purpose/ Formål: Totalansvar for planlegging av korrektivt og preventivt vedlikehold innen telekommunikasjon .

Accountability & End Result/ Resultat- og ansvarsområder:

Daglig støtte til driftsorganisasjonen offshore ved behov.

Korrektive PM-ordre/vedlikehold planlegges i henhold til retningslinjer og arbeidsprosesser.

Sikre effektive planleggings- og koordineringsprosesser både on- og offshore.

Alt arbeid planlegges for å legge til rette for å ivareta HMS og sikre effektiv utførelse, og i henhold til relevante standarder og prosedyrer.

Dokumentasjon og tekniske data er oppdatert i SAP og «SmartPlant» etter hver jobb.

Gi informasjon og innspill til og støtte i planleggingsprosessen.

Assigned roles, responsibilities, procedures and other/ Roller og oppgaver:

Definere arbeidsomfang for PM02 sammen med relevante disiplin ingeniører og fagmiljøet offshore.

Kostnadsestimere jobbene.

Lage arbeidspakker, bestille deler og planlegge utførelse.

Sørge for innleie av spesialister/leverandører ved behov.

Sørge for innleie og oppfølging av spesial- og midlertidig utstyr.

Bidra i flerfaglige team.

Oppfølging av materiell og utstyr som vurderes for reparasjon.

Eventuelt andre oppgaver innen telecom-disiplinen.

Reise offshore jevnlig for å inspisere og kartlegge jobbene.

Organizational fit/ organisasjonstilhørighet: This position reports to: EIT Director/ Stillingen rapporterer til direktør for elektro,- instrument,- og telekommunikasjon. Qualifications:

Required competency (education, knowledge/experience & skills) / Kompetansekrav:

Høgskoleingeniør, bachelor eller master med minimum 5 års yrkeserfaring innen fagområdet.

Teknisk fagskole og/eller fagbrev samt lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.

Sikkerhetsbevisst – følger prosedyrer og retningslinjer og legger til rette for at jobbene kan utføres sikkert.

Gode relasjonelle ferdigheter.

Kommuniserer godt med andre, både muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk.

Preferred skills and abilities/ Kunnskaper og ferdigheter:

Teoretisk kunnskap innen fagområdet/utstyret som skal vedlikeholdes/repareres. Fagområdet telecom inkluderer blant annet følgende systemer:

PA (« Public Address & Alarm system» ) APRS (Automatisk personellregisteringssystem) VTMS (« Vessel Traffic Management System ») Radar DP system (Dynamisk posisjoneringssystem) HFIS (« Helicopter Flight Information System») Radiolinjer Erfaring fra offshore drift og vedlikehold innen fagområdet. Erfaring med bruk av SAP og vanlige Office IT-verktøy.

Preferred Leadership Competencies/ Ønskete egenskaper:

Ansvarlig; tar eierskap for eget arbeidsområde og følger opp oppgavene til de er gjennomført. (Eng: Takes Accountability- Takes ownership of actions and follows through on commitments.)

Kostnadsbevisst – forstår hvordan arbeid og utstyr kan utnyttes mest mulig effektivt. (Eng: Demonstrates Financial / Quantitative Acumen)

Evne til å samarbeide godt med andre, også på tvers av fag og avdelinger. (Eng: Partners Collaboratively, builds strong relationships based on trust and seeks opportunities to collaborate across the organization).

Bidra til å nå avdelingens årlige målsetninger. (Eng: Drivee Performance, delivers results through realistic planning).

Employees across the globe focus on fulfilling our core SPIRIT Values of safety, people, integrity, responsibility, innovation and teamwork. We apply the characteristics that define leadership excellence in how we engage each other, collaborate with our teams, and drive the business. ConocoPhillips encourages life-long learning for all employees. Courses and e-learning opportunities are available to our staff throughout their careers. Internal Networks of Excellence provide opportunities for global knowledge sharing among technical professionals.

"ConocoPhillips is an equal opportunity employer"

For å bli vurdert som søker MÅ følgende vedlegges: CV, søknadsbrev og fagbrevbevis/vitnemål.

Feltet for arbeidserfaring og skole/utdanning er obligatoriske felt som må fylles ut for å komme videre i søkeprosessen. Du trenger bare fylle ut feltene en gang. Det viktigste er at du legger ved riktig informasjon i din CV.

Du kan legge ved maksimum 5 vedlegg som ikke kan være større enn 500 kb per vedlegg. Vedleggene må enten være word- eller pdf-format.

For å bli vurdert for stillingen må hele søknadsprosessen fullføres, noe som inkluderer å svare på alle "pre-screening"-spørsmål og gi din eSignatur innen søknadsfristen 01.08.2017.

Spørsmål vedrørende søkerprosessen kan sendes til COPNORecruiting@conocophillips.com . Vi gjør oppmerksom på at det kan ta litt tid før henvendelser blir besvart grunnet sommerferieavvikling. Job Function: Engineering Job Level: Individual Contributor/Staff Level Line of Business: OPERATIONS NORWAY Title: Maintenance Engineer, Telecom